Tiltak for å få og beholde arbeid for voksne med alvorlige psykiske lidelser: En nettverks metaanalyse

Lenke: Tiltak for å få og beholde arbeid for voksne med alvorlige psykiske lidelser: En nettverks metaanalyse

Original tittel: Interventions for obtaining and maintaining employment in adults with severe mental illness, a network meta-analysis

Først publisert: 12.09.2017

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Supported employment

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Database of Systematic Reviews

Språk: English