Tiltak for å øke sysselsetting hos ungdom: En systematisk gjennomgang av opplæring, entreprenørskap, arbeidsformidling og subsidierte sysselsettingsintervensjoner

Lenke: Tiltak for å øke sysselsetting hos ungdom: En systematisk gjennomgang av opplæring, entreprenørskap, arbeidsformidling og subsidierte sysselsettingsintervensjoner

Original tittel: Interventions to improve the labour market outcomes of youth: a systematic review of training, entrepreneurship promotion, employment services and subsidized employment interventions

Først publisert: 04.12.2017

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Supported employment, Arbeidsledighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Campbell Systematic Reviews

Språk: English