Ikke-medisinske intervensjoner for å fremme tilbakeføring til arbeidslivet for personer med kreft

Lenke: Ikke-medisinske intervensjoner for å fremme tilbakeføring til arbeidslivet for personer med kreft

Original tittel: Non‐medical interventions to enhance return to work for people with cancer

Først publisert: 05.03.2024

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Fysisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Database of Systematic Reviews

Språk: English