Tiltak for å øke tilbakeføring til arbeid for personer med lettere psykiske lidelser: En systematisk oversikt og meta-analyse av randomiserte studier

Lenke: Tiltak for å øke tilbakeføring til arbeid for personer med lettere psykiske lidelser: En systematisk oversikt og meta-analyse av randomiserte studier

Original tittel: Interventions for enhancing return to work in individuals with a common mental illness: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Først publisert: 09.09.2016

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Psychological Medicine

Språk: English