Tiltak for å øke tilbakeføring til arbeid for sykmeldte arbeidstakere med vanlige psykiske lidelser, stressrelaterte lidelser, somatoforme lidelser og personlighetsforstyrrelser: En systematisk oversikt og metaanalyse

Lenke: Tiltak for å øke tilbakeføring til arbeid for sykmeldte arbeidstakere med vanlige psykiske lidelser, stressrelaterte lidelser, somatoforme lidelser og personlighetsforstyrrelser: En systematisk oversikt og metaanalyse

Original tittel: Systematic review and meta-analysis of interventions aimed at enhancing return to work for sick-listed workers with common mental disorders, stress-related disorders, somatoform disorders and personality disorders

Først publisert: 28.06.2018

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Tilbakeføring til arbeidslivet, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Occupational and Environmental Medicine

Språk: English