Tiltak for å redusere virkningen arbeidsledighet og økonomisk motgang har på psykisk helse i befolkningen: En systematisk oversikt

Lenke: Tiltak for å redusere virkningen arbeidsledighet og økonomisk motgang har på psykisk helse i befolkningen: En systematisk oversikt

Original tittel: Interventions to reduce the impact of unemployment and economic hardship on mental health in the general population: a systematic review

Først publisert: 15.12.2016

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Arbeidsledighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Psychological Medicine

Språk: English