Tiltak på arbeidsplassen for å forhindre uførhet hos sykmeldte

Lenke: Tiltak på arbeidsplassen for å forhindre uførhet hos sykmeldte

Original tittel: Workplace interventions to prevent work disability in workers on sick leave

Først publisert: 05.10.2015

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Tilbakeføring til arbeidslivet, Tiltak på arbeidsplassen, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Database of Systematic Reviews

Språk: English