Tiltak på arbeidsplassen ved vanlige psykiske lidelser: En systematisk oversikt

Lenke: Tiltak på arbeidsplassen ved vanlige psykiske lidelser: En systematisk oversikt

Original tittel: Workplace interventions for common mental disorders: a systematic meta-review

Først publisert: 01.12.2015

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Tiltak på arbeidsplassen

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Psychological Medicine

Språk: English