Undersøkelser før ansettelse for å forebygge skade, sykdom og sykefravær hos arbeidstakere

Lenke: Undersøkelser før ansettelse for å forebygge skade, sykdom og sykefravær hos arbeidstakere

Original tittel: Pre-employment examinations for preventing injury, disease and sick leave in workers

Først publisert: 12.01.2016

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Tiltak på arbeidsplassen, Sykefravær

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Database of Systematic Reviews

Språk: English