Virkningen av å inkluderes i lønnet arbeid for økonomi, psykisk og fysisk helse for mennesker med utviklingshemming

Lenke: Virkningen av å inkluderes i lønnet arbeid for økonomi, psykisk og fysisk helse for mennesker med utviklingshemming

Original tittel: The impact of competitive integrated employment on economic, psychological, and physical health outcomes for individuals with intellectual and developmental disabilities

Først publisert: 06.01.2022

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Fysisk helse, Inntektssikring

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Språk: English