Nasjonale faglige retningslinjer

Lenke: Nasjonale faglige retningslinjer

Description:

Søk i alle Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer.

 

Nasjonale faglige retningslinjer skal bidra til å sikre at helse- og omsorgstjenestene:

  • har god kvalitet
  • gjør riktige prioriteringer
  • ikke har uønsket variasjon i tjenestetilbudet
  • løser samhandlingsutfordringer
  • tilbyr helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 og spesialisthelsetjenesteloven § 7-3, fastslår at Helsedirektoratet er eneste aktør med mandat til å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.

Oppdrag om å sette i gang arbeidet med en nasjonal faglig retningslinje kommer oftest fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), men det kan også ha utgangspunkt i et initiativ fra Helsedirektoratet eller en forespørsel fra et eksternt fagmiljø. Arbeidet må uansett behandles og besluttes i Helsedirektoratets ledelse før oppstart.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider.

Først publisert: 23.10.2017

Sist faglig oppdatert: 30.10.2020

Tema: Arbeidsinkludering

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk