Allmennleger bør utføre Epleys manøver ved BPPV

Hvor mange allmennleger utfører Epleys manøver ved Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV)?

Alexander Wahl
Publisert 16. mars 2017 | Sist oppdatert 06. mars 2020

Benign paroksysmal posisjonsvertigo er en vanlig tilstand i allmennpraksis. Epleys manøver er en sikker og effektiv behandlingsmåte for dette som bør kunne utføres av alle allmennleger.

En studie i tidsskriftet Scandinavian Journal of Primary Care viste at i et utvalg av nederlandske leger var det kun 57 % av allmennlegene som utførte Epleys manøver ved BPPV.

Responsraten var kun 36 %, og det gir mistanke om at anslaget kan ligge for høyt.

Praktisk prosedyre

Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på allmennleger i spesialisering. Det tar to minutter å kikke gjennom videosnutten om Epleys manøver. Takknemlige pasienter er garantert!

Kilde

Vincent A. van Vugt, Patria M. Diaz Nerio, Johannes C. van der Wouden, Henriëtte E. van der Horst, and Otto R. Maarsingh. Use of canalith repositioning manoeuvres and vestibular rehabilitation: a GP survey. Scandinavian Journal of Primary Health Care Vol. 35 , Iss. 1, 2017.