Anbefaling for kvinner som skal starte med hormonell prevensjon

Statens legemiddelverk (SLV) oppdaterte anbefalingene sine om hormonelle prevensjonsmidler i september 2022.

Anbefaling for kvinner som skal starte med hormonell prevensjon
Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 29. november 2022 | Sist oppdatert 02. desember 2022

Hva vil være ditt førstevalg på legekontoret? SLV anbefaler progestogenbehandling som førstevalg ettersom dette ikke øker risikoen for blodpropp. I første rekke anbefales p-stav eller hormonspiral (1). 
 
Til støtte for legens og kvinnens valg kan det være interessant å se på resultater fra forskning. En randomisert kontrollert studie publisert i tidsskriftet Fertility and sterility i 2016 med 766 kvinner, sammenliknet Nexplanon p-stav med Jaydess spiral (IUD)  over ett år (2). Mrk: Studien var sponset av IUD-produsenten.

Studien viste følgende (p-stav versus IUD):

 • Graviditeter: 0 versus 3
 • Seponering: 27 % versus 20 % hovedsakelig pga. bivirkninger som
  • økt blødning 11 % versus 3 %
  • akne 5 % versus 3 %
 • Pasienter som var fornøyde: 66 % versus 80 %
 • Amenoré: 29 % versus 9 %
 • Forlenget blødning 16 % versus 5 %

Hva man foretrekker vil avhenge av pasientens preferanser og legens praktiske ferdigheter.

 • Det har vært rapportert om p-stav som har migrert til lungene,  infeksjoner, bariumallergiske reaksjoner og nerveskade ved gal innsetting.
 • P-stav kan være plundrete å fjerne sammenliknet med IUD.
 • Mange unge kvinner gruer seg til gynekologisk undersøkelse eller kan reagere med blodtrykksfall og uvelhet i forbindelse med innsettelse av spiral.

Referanser

 1. Statens legemiddelverk. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. Hentet 20.11.2022.
 2. Apter D, Briggs P, Tuppurainen M, Grunert J, Lukkari-Lax E, Rybowski S, Gemzell-Danielsson K. A 12-month multicenter, randomized study comparing the levonorgestrel intrauterine system with the etonogestrel subdermal implant. Fertil Steril. 2016 Jul;106(1):151-157.e5. doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.02.036. Epub 2016 Mar 24. PMID: 27016644.

Hvor fant jeg nyheten?

Legemiddelverkets anbefalinger blir publisert i Tidsskrift for den norske legeforening.

RCT-studien fant jeg i Tools for practice #315 May 2022.

Praktisk prosedyre

Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på viderekomne fastleger.
Månedens tips: På kirurgisk avdeling må man av og til legge inn thoraxdren.