Avkortet antibiotikakur gir ikke resistensutvikling

«Det er veldig viktig å ta antibiotikakuren ut», sier gjerne legene med alvorlige miner. Tidsskriftet British Medical Journal diskuterer dette temaet som er høyt oppe på den helsepolitiske agendaen, også her hjemme.

Avkortet antibiotikakur gir ikke resistensutvikling
Foto: H. Harris
Alexander Wahl
Publisert 13. februar 2018 | Sist oppdatert 13. februar 2018

Det er klart at den bakterielle infeksjonen bør bekjempes tilstrekkelig når man først har valgt et antibiotikum. Mikrobiologisk flora som utsettes for antibiotika over tid vil føre til mutasjoner med påfølgende antibiotikaresistens. Men frykten for underbehandling har medført at vi kanskje gir for lange kurer.

Temaet diskuteres i artikkelen «The antibiotic course has had its day» i BMJ.

Antibiotikaveileder

Oppdatert antibiotikaveiledning får du i veilederen Antibiotkabruk i primærhelsetjenesten. Visste du at endosebehandling mot ukomplisert cystitt er adekvat behandling?

Referanse

Llewelyn Martin J, Fitzpatrick Jennifer M, Darwin Elizabeth, SarahTonkin-Crine, Gorton Cliff, Paul John et al. The antibiotic course has had its day BMJ 2017; 358 :j3418A.