Bivirkningssøket - et nytt verktøy for raskere oversikt

Dersom du har en pasient med en mistenkt bivirkning og en lang legemiddelliste, kan det være tidkrevende å gjøre ett og ett oppslag i Felleskatalogen.  Felleskatalogen og Helsebiblioteket har derfor utviklet et søk hvor én bivirkning kan kombineres med flere legemidler. 

Bivirkningssøket - et nytt verktøy for raskere oversikt
Felleskatalogen har i samarbeid med Helsebiblioteket utviklet et bivirkningssøk. Foto: Felleskatalogen
Alexander Wahl
Publisert 06. mai 2022 | Sist oppdatert 25. august 2022

Bivirkningssøket finner du på Felleskatalogens forside øverst til høyre. Du kan skrive inn bivirkningen i det øverste gule feltet. Mens du skriver, kommer det opp forslag til bivirkningstermer under søkefeltet. Du kan velge flere bivirkningstermer hvis ønskelig.  Så kan du begynne å skrive inn et legemiddel og velge form og styrke. Slik bygger du opp hele legemiddellisten.

Trefflisten er organisert slik at legemidler med høyest frekvens av bivirkninger dukker opp øverst. Dermed kan du starte å vurdere dosereduksjon, prøveseponering eller skifte av legemiddel.

Bivirkningssøket, som er særlig nyttig ved multifarmasi hos eldre, er under utvikling, og med tiden håper vi at søket kan integreres med interaksjonssøket som allerede finnes. Det er også et håp om at dette kan integreres i journalsystemene vi bruker.