COVID-19 og komorbiditet

Oppslagsverket BMJ Best Practice har systematisert forskning og råd i et eget oversiktskapittel om håndtering av COVID-19 kombinert med annen sykdom.

Alexander Wahl
Publisert 01. februar 2021 | Sist oppdatert 01. februar 2021

Som klinikere har vi svakt kunnskapsgrunnlag og begrenset erfaring med å håndtere dilemmaer rundt COVID-19 og samsykelighet. Da kan internasjonale oppslagsverk være til hjelp.

I oppslagsverket BMJ Best Practice finner du oversikten «Management of coexisting conditions in the context of COVID-19».  Kapittelet inneholder en rekke vurderinger av diagnoser og prosedyrer. Du finner også små oppsummeringer av rundt 80 komorbide tilstander, som for eksempel influensa, lungeemboli eller revmatoid artritt.

BMJ Best Practice har brukt store ressurser for å utarbeide oversikten, og kapittelet oppdateres kontinuerlig. Helsebiblioteket formidler oppslagsverket gratis til alle i Norge.