CRP og antibiotika ved forverring av kols

En studie som er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine tar for seg om CRP-måling kan begrense unødvendig antibiotikabehandling til pasienter med forverret kols.

Alexander Wahl
Publisert 03. mars 2020 | Sist oppdatert 03. mars 2020

Kolspasienter opplever i snitt 1-2 forverringer i løpet av et år. Det kan være vanskelig å bestemme på klinisk grunnlag  om pasienten vil kunne dra nytte av antibiotika ved moderat forverring.

Nå viser en ny studie med 600 pasienter i New England Journal of Medicine at CRP kan være et godt hjelpemiddel og begrense unødvendig antibiotikabehandling.

Anthonisens kliniske algoritme anbefaler bruk av antibiotika dersom to av tre følgende kriterier er oppfylt hos pasienter med moderat til alvorlig kols: forverring av tung pust, økt volum av oppspytt og fargeendring av oppspytt (økt purulens). I den omtalte studien fulgte en gruppe av pasienter denne denne algoritmen. Den andre gruppen ble vurdert ut fra algoritmen koblet sammen med CRP-verdi. 77,4 % fikk antibiotika i henhold til standard algoritmebehandling, mens bare 57 % fikk antibiotika i CRP-gruppen. Kliniske endepunkter favoriserte CRP-gruppen til tross for sjeldnere bruk av antibiotika.

Studien understøtter bruk av CRP-måling ved vurdering av antibiotika til kolspasienter.

Antibiotika er virksomt ved kolsforverring med CRP>40 og ved CRP 20-40 sammen med purulent oppspytt.

Hvor fant jeg artikkelen?

Helsebiblioteket gir deg gratis tilgang til tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Referanse

Christopher C. Butler, F.Med.Sci., David Gillespie, Ph.D., Patrick White, M.D., Janine Bates, M.Phil., Rachel Lowe, Ph.D., Emma Thomas-Jones, Ph.D., Mandy Wootton, Ph.D., Kerenza Hood, Ph.D., Rhiannon Phillips, Ph.D., Hasse Melbye, Ph.D., Carl Llor, Ph.D., Jochen W.L. Cals, M.D., Ph.D., Gurudutt Naik, M.B., M.S., M.P.H., Nigel Kirby, M.A., Micaela Gal, D.Phil., Evgenia Riga, M.Sc., and Nick A. Francis, Ph.D.et al. C-Reactive Protein Testing to Guide Antibiotic Prescribing for COPD Exacerbations. N Engl J Med 2019;381:111-20. DOI: 10.1056/NEJMoa1803185.