CT kalsiumskår av hjertet gir lite tilleggsnytte ved vurdering av risiko for hjertesykdom

I en systematisk oversikt i tidsskriftet JAMA har forskere vurdert nytten av kalsiumskår målt med CT som metode for vurdering av risiko for hjertesykdom (primærprevensjon).

CT kalsiumskår av hjertet gir lite tilleggsnytte ved vurdering av risiko for hjertesykdom
Hvordan fungerer kalsiumskår målt med CT som metode for vurdering av risiko for hjertesykdom? Foto: Colourbox
Publisert 11. oktober 2022 | Sist oppdatert 12. oktober 2022

Kalsiumskår målt med CT er egnet til å avkrefte koronarsykdom ved mistanke om angina pectoris. Undersøkelsen er imidlertid ikke egnet til screening av asymptomatiske pasienter.

I den systematiske oversiktsartikkelen i JAMA konkluderte forskerne med at fordelene ved undersøkelsen ikke var stor nok til å forsvare ulempene undersøkelsen medførte (som tilfeldige funn, strålerisiko og kostnad).

Risikokalkulator NORRISK 2 anbefales ved vurdering av intervensjon ved primærforebygging av hjerte-og karsykdommer i primærhelsetjenesten.

Referanse

Bell KJL, White S, Hassan O, Zhu L, Scott AM, Clark J, Glasziou P. Evaluation of the Incremental Value of a Coronary Artery Calcium Score Beyond Traditional Cardiovascular Risk Assessment: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2022 Jun 1;182(6):634-642. doi: 10.1001/jamainternmed.2022.1262.