Divertikulitt - antibiotika eller ei?

Akutt ukomplisert divertikulitt blir gjerne behandlet med antibiotika, men hva sier ny forskning om denne praksisen?

Alexander Wahl
Publisert 26. januar 2017 | Sist oppdatert 26. januar 2017

Tradisjonelt har divertikulitt blitt behandlet med antibiotika, men kunnskapsgrunnlaget har vært sparsomt.

En nederlandsk studie i The British journal of surgery antyder imidlertid at dette ikke er nødvendig. Studien, som inkluderte 528 pasienter med CT-verifisert førstegangs akutt ukomplisert divertikulitt, konkluderte med at sykehusinnleggelse med observasjon ga omtrent samme resultater som antibiotikabehandling. Forfatterne konkluderer med at ekspektans kan være forsvarlig behandling.

Flere sykehus i Norge har endret rutiner. Hvorvidt dette lar seg overføre til allmennpraksis er usikkert.

Kilde

Daniels, L., Ünlü, Ç., de Korte, N., van Dieren, S., Stockmann, H. B., Vrouenraets, B. C., Consten, E. C., van der Hoeven, J. A., Eijsbouts, Q. A., Faneyte, I. F., Bemelman, W. A., Dijkgraaf, M. G., Boermeester, M. A. and for the Dutch Diverticular Disease (3D) Collaborative Study Group (2017), Randomized clinical trial of observational versus antibiotic treatment for a first episode of CT-proven uncomplicated acute diverticulitis. Br J Surg, 104: 52–61.

Hvor fant jeg nyheten?

Helsebiblioteket gir deg Pyramidesøket, en nyhetstjeneste som gir deg muligheten til å abonnere på kvalitetsvurderte nyheter på e-post. Nyhetene velges ut fra kvalitetsvurderte kilder og vurderes ut fra pålitelighet, klinisk relevans og nyhetsverdi.