Finnes det bedre alternativer til tetracykliner?

Tetracykliner er ofte foreskrevet i primærhelsetjenesten. Alternativer bør vurderes.

Finnes det bedre alternativer til tetracykliner?
Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 30. oktober 2023 | Sist oppdatert 30. oktober 2023

Antibiotikaresistens er et økende problem i verden, men heldigvis er det ikke et stort problem i Norge i dag. Under covid-19-pandemien ble det observert en reduksjon i bruken av antibiotika, men forbruket er nå tilbake til noenlunde samme nivå som før pandemien.

Rundt 85 prosent av totalt antall antibiotika brukes i primærhelsetjenesten, det vil si utenfor helseinstitusjoner. Penicilliner er oftest forskrevet i primærhelsetjenesten, etterfulgt av tetracykliner. Dessverre er tetracykliner kjent for å være assosiert med høy risiko for antibiotikaresistens. Vurder derfor nøye om det finnes alternativer.

I Norge er luftveis- og urinveisinfeksjoner de vanligste infeksjonene for antibiotikabruk. Bruk antibiotikaveilederen flittig!

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet (2023). Forekomsten av antibiotikaresistens er fortsatt lav. Hentet fra https://www.fhi.no/nyheter/2023/forekomsten-av-antibiotikaresistens-er-fortsatt-lav/ 30.10.2023.
  2. Helsedirektoratet (2012). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 28. september 2023, lest 30. oktober 2023). Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-primaerhelsetjenesten 30.10.2023.