Forskjeller i levealder mellom rike og fattige øker

De aller rikeste 40-åringene lever lenger enn fattige i Norge. Dette har også tidligere studier vist, men en ny studie peker på at forskjellene økte betydelig fra 2005 til 2015.

Alexander Wahl
Publisert 07. august 2019 | Sist oppdatert 09. august 2019

Studien, som er publisert i tidsskriftet JAMA, beskriver forskjeller i forventet levealder og dødsårsaker etter inntekt i Norge, sammenliknet med USA. Den er omtalt både i lederartikkel og i podkast.

Studien beregnet at de rikeste kvinnene ville leve i snitt til de var 86,4 år, mens de fattigste mennene hadde forventet levealder på 70,6 år. I løpet av tiårsperioden steg forventet levealder med litt over 3 år for de rikeste, men sank henholdsvis 0,4 og 0,9 år for de fattigste kvinnene og mennene.

Studien beskriver en mengde andre forhold som burde interessere menigmann, leger og politikere.

Nærmere omtale av studien finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Referanse

Cutler DM. Life and Death in Norway and the United States. JAMA. Published online May 13, 2019321(19):1877–1879. doi:10.1001/jama.2019.4891.