Hepatitt C skal utryddes som folkehelseproblem

I 2018 startet Helsedirektoratet en kampanje mot hepatitt C. Alle som er smittet med hepatitt C skal tilbys gratis behandling.

Alexander Wahl
Publisert 19. november 2020 | Sist oppdatert 02. desember 2020

Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd, som skal hjelpe kommunene og helseforetakene i arbeidet med å bekjempe hepatitt C (1).

Behandlingen mot sykdommen er gratis, gir lite bivirkninger og varer normalt i tolv uker. Ca. 95 prosent av de behandlede kvitter seg med viruset og vil ikke lenger kunne smitte andre.

I april 2020 anbefalte US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at alle over 18 år burde screenes for kronisk hepatitt C-infeksjon (2).

I Norge anbefales screening av risikogrupper (3). Dette er en påminnelse om at fastlegenes innsats kan bidra til livreddende tiltak.

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Hepatitt C skal utryddes som folkehelseproblem. Hentet 02.10.20.
  2. UpToDate. Practice Changing updates. Hentet 02.10.20
  3. Helsenorge.no. Infeksjon og betennelse – Hepatitt C – utredning og diagnose. Hentet 02.10.20