Hjelper adenoidektomi mot serøs mellomørebetennelse hos barn?

En systematisk oversikt fra Cochrane Library tar for seg hvor effektiv og sikker adenoidektomi er, enten alene eller i kombinasjon med ventilasjonsrør, for å forebygge tilbakefall av serøs mellomørebetennelse hos barn. 

Hjelper adenoidektomi mot serøs mellomørebetennelse hos barn?
En oversikt fra Cochrane Library tar for seg behandling av serøs mellomørebetennelse hos barn. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 06. mai 2024 | Sist oppdatert 07. mai 2024

Oversikten konkluderer med at adenoidektomi kan ha en liten gunstig effekt på væskeansamling i mellomøret. Færre barn som fikk adenoidektomi hadde vedvarende effusjon etter opptil tre måneder (svakt kunnskapsgrunnlag) og etter opptil 12 måneder (svært svakt kunnskapsgrunnlag).

For de som fikk adenoidektomi og ventilasjonsrør sammenlignet med ingen behandling, var det en forbedring i hørsel, men kunnskapsgrunnlaget var også her svært usikkert. Denne effekten var mye mindre etter ett og to års oppfølging, men mange barn i kontrollgruppen hadde også gjennomgått kirurgi på dette tidspunktet. 

Forbehold: Det er en risiko for blødning fra adenoidektomi, men den absolutte risikoen for dette er sannsynligvis liten, og kunnskapsgrunnlaget var svært usikkert. 

Det anbefales henvisning til øre-nese-halslege ved vedvarende symptomer utover 3 måneder fordi spontan helbredelse er svært vanlig.

Referanse

MacKeith S, Mulvaney CA, Galbraith K, Webster KE, Paing A, Connolly R, Marom T, Daniel M, Venekamp RP, Schilder AGM. Adenoidectomy for otitis media with effusion (OME) in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, Issue 10. Art. No.: CD015252. DOI: 10.1002/14651858.CD015252.pub2. Accessed 22 April 2024.