Hormonplaster øker neppe risikoen for venøse tromboser

En studie i tidsskriftet British Medical Journal tar for seg problemstillingen rundt hormonplaster og alvorlige bivirkninger.

Alexander Wahl
Publisert 10. mai 2019 | Sist oppdatert 10. mai 2019

Retningslinjene for hormonerstatninger ved plager i overgangsalderen har variert. Dagens retningslinjer anbefaler lavest mulig effektive hormontilskudd til motiverte kvinner som har typiske plager. Seponeringsforsøk anbefales etter 3-5 år.

Diskusjonen dreier seg imidlertid også om hvordan hormontilskuddet gis.

Tromboserisiko på placebonivå

En ny studie fra British Medical Journal støtter dokumentasjonen på at hormonplaster er trygt med tanke på alvorlige bivirkninger som dyp venetrombose og blodpropp i lungen.

Risikoen ved bruk av hormonplaster var faktisk på placebonivå i en retrospektiv studie av moderat kvalitet, mens hormonpiller økte risikoen for veneblodpropp til ni flere tilfeller pr 10 000 klimakteriske år.

Referanse

Vinogradova Y, Coupland C, Hippisley-Cox J. Use of hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases. 2019. BMJ. 2019;364:k4810.