Hvilken effekt har regelmessige helsesjekker?

En oppdatert systematisk oversikt fra Cochrane slår nok en gang fast at regelmessige helsesjekker neppe gir noen helsemessig gevinst.

Alexander Wahl
Publisert 11. mars 2019 | Sist oppdatert 17. juni 2019

den nå oppdaterte oversikten fra Cochrane gjentas konklusjonen fra den forrige: Regelmessige helsekontroller gir neppe noen helsemessig gevinst. Tvert imot kan de lede til unødvendige undersøkelser og tiltak.

Ved gjennomgang av 17 randomiserte studier fant forskerne lite helsegevinst ved regelmessig screening av friske. Dette kan imidlertid skyldes at personer med usunn livsstil ikke tilbys eller møter opp til kontroller.

En annen grunn til at effekten av slike helsesjekker er så liten, kan være at primærhelsetjenesten allerede i utgangspunktet fanger opp personer med helseskadelig livsstil.

Cochrane-rapporten og dens konklusjon burde få konsekvenser for hva fastleger og bedriftsleger tilbyr sine pasienter. Enhver reduksjon av unødvendige helsesjekker frigjør tid til annet viktig klinisk arbeid.

Referanse

Krogsbøll  LT, Jørgensen  KJ, Gøtzsche  PC. General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD009009.

Hvor fant jeg nyheten?

Helsebiblioteket gir deg gratis tilgang til oppsummert forskning gjennom Cochrane Library.