Hvilket epilepsipreparat bør man velge?

Med årene har vi fått en mengde epilepsipreparater å velge mellom. Som oftest er det nevrologene som velger preparat, men fastleger opplever at de ikke alltid er tilgjengelige på telefon. Nevrologiforeningens veiledning kan imidlertid være til hjelp.

Hvilket epilepsipreparat bør man velge?
Hvilket epilepsipreparat skal man velge? Foto: Kai Myhre/Helsebiblioteket
Alexander Wahl
Publisert 06. oktober 2017 | Sist oppdatert 06. oktober 2017

Som fastleger eller sykehjemsleger møter vi ofte problemstillingen «gammel med epilepsi». Noen ganger virker ikke behandlingen, andre ganger er bivirkningene uakseptable. Hva gjør vi da?

I veiledningen om epilepsi i Nevro-Nel, utgitt av Nevrologiforeningen, finner vi under behandling: «Hvis førstevalget ikke gir anfallsfrihet eller pasienten utvikler uakseptable bivirkninger legger man til et annet medikament og trapper det opp til terapeutisk dose. Så trapper man ned og seponerer det første, ofte først etter at man har vurdert effekten av kombinasjonsbehandling i noen uker. 10-20% av de som ikke har tilfredsstillende effekt av første medikament, kan oppnå anfallskontroll med alternativ monoterapi».

Valg av medikament

Når det kommer til valg av medikament har Cochrane Collaboration gjort en nettverks-metaanalyse og konkluderer som følger:

«Overall, the high-quality evidence provided by this review supports current guidance (e.g. NICE) that carbamazepine and lamotrigine are suitable first-line treatments for individuals with partial onset seizures and also demonstrates that levetiracetam may be a suitable alternative. High-quality evidence from this review also supports the use of sodium valproate as the first-line treatment for individuals with generalised tonic-clonic seizures (with or without other generalised seizure types) and also demonstrates that lamotrigine and levetiracetam would be suitable alternatives to either of these first-line treatments, particularly for those of childbearing potential, for whom sodium valproate may not be an appropriate treatment option due to teratogenicity.»

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til Cochrane Library for alle innbyggere i Norge.

Referanser

Nakken KO, Ljøstad U, Mygland Å. Epilepsi. I: NEL Nevrologi. Hentet 6.10.17.

Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD011412. DOI: 10.1002/14651858.CD011412.pub2.