Hvor effektiv er behandling mot allergisk rhinitt?

Publiseringsdato 05.05.2022

Om kortison nesespray oppnår bedre symptomlindring versus antihistaminer nesespray kan du høre mer om i podkasten Best Science Medicine Podcast.

Kortison nesespray oppnår bedre symptomlindring (~78 %) sammenlignet med antihistaminer nesespray (~58%). Kombinasjon med begge gir neppe klinisk relevant effektbedring. Orale antihistaminer reduserer symptomer med ~10-30 %.

Flere antihistaminer og nesesprayer er reseptfrie legemidler, men kan også skrives på resept i større kvanta. Når antihistaminer sammenlignes med hverandre, har de omtrent samme effekt. Imidlertid viser en systematisk oversiktsartikkel (13 RCTs) at det er liten klinisk meningsfull forskjell i å legge til nasale antihistaminer sammen med kortisonnesespray.

Hvor fant jeg nyheten?

Helsebiblioteket har en samling podkaster på siden Effektiv medisinsk oppdatering. En personlig favoritt er Best Science Medicine Podcast – denne har en noe pludrete stil, men hviler på et grundig arbeid som refereres skriftlig som Tools for Practice nederst på siden til hver enkelt podkast.

Praktisk prosedyre

Helsebiblioteket.no inneholder et videoarkiv spesielt myntet på viderekomne fastleger. I dagens videoer gjennomgås prosedyre for å «bagge» med ansiktsmaske.