Hvor effektiv er behandlingen?

Som leger bør vi i større grad være bevisste på resultater fra effektstudier. Hvis effekten er liten, bør man ha lav terskel for å seponere en behandling ved bivirkninger.

Hvor effektiv er behandlingen?
Informasjon om effekt av legemidler kan være vanskelig å finne. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 28. april 2023 | Sist oppdatert 02. mai 2023

Konsis informasjon om legemiddeleffekt er en mangelvare. I Felleskatalogen må man logge seg inn på SPC for å se på effektestimater, men disse er ikke oppdaterte eller oppsummerte. Man kan finne noe i UpToDate under avsnittet som heter Efficacy eller i BMJ Best Practice under fanen Evidence, men formidlingen er ikke standardisert.

En hurtigvariant for oppsummert effektforskning finner du på theNNT. Under fanen Review - Therapy finner du oppsummering i numbers needed to treat (NNT). Vær fokusert på hvilken gruppe som er studert og studietid som er tilknyttet NNT. Fordelen med denne fremstillingen er at man samtidig viser numbers needed to harm (NNH) med tanke på alvorlige bivirkninger. Dessuten gis anbefalingene grønt, gult og rødt, som betyr ja, tja og nei til behandling.

I tillegg til effektvurdering finner du også risikoalgoritmer og diagnostikkvurderinger på thennt.com. Ta en tur innom nettsiden - jeg kan garantere overraskelser over hvor liten effekt behandling gir i mange tilfeller, f.eks. statiner ved primærforebygging eller antikoagulasjon ved DVT.

Så må det understrekes at thennt.com ikke nødvendigvis gir fasit til norsk praksis - det er et bidrag til en vitenskapelig diskusjon og gir et anslag for effektmål ut ifra deres utvalg av studier.