Hvor effektiv er medikamentell blodtrykksbehandling over fem år?

Publiseringsdato 05.09.2023
Hvor effektiv er medikamentell blodtrykksbehandling over fem år?
Foto: Colourbox

Det er vanskelig for en lege å erfare effekt av blodtrykksbehandling. Det er også vanskelig å finne robuste data om absolutt risikoreduksjon ved behandling.

En oppsummering fra 2014 vurderer effekten av medikamentell blodtrykksbehandling over en femårsperiode. Dataene viser at de fleste antihypertensive medisiner reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Tiaziddiuretika og ACE-hemmere viser statistisk signifikant reduksjon i dødelighet og ulike kardiovaskulære utfall. Kalsiumkanalblokkere og betablokkere gir signifikant reduksjon i hjerneslag, men ikke i dødsfall eller hjerteinfarkt.

Absolutt risikoreduksjon over fem års behandling viser at legemidlene har en positiv effekt på å unngå hjerteinfarkt og hjerneslag hos pasienter med systolisk blodtrykk over 170:

  • 0,8 % unngår død
  • 1,5 % unngår hjerneslag
  • 1,0 % unngår hjerteinfarkt
  • 10 % fikk bivirkninger av legemidlene eller stoppet med dem.

97 % av pasientene som fikk behandling hadde ingen påvisbar gevinst i løpet av fem år. Men siden risikoen øker lineært med alder, antas det at effekten av legemidlene dobles ved ti års behandling.

Det er viktig å huske at individuelle faktorer kan påvirke medikamentenes effektivitet. Samtidig bør bivirkninger tas i betraktning for legemiddelvalg slik at man kan oppnå optimal behandling og forbedre livskvaliteten til pasientene.