Hvor effektiv er medikamentell blodtrykksbehandling over fem år?

Det er vanskelig for en lege å erfare effekt av blodtrykksbehandling. Det er også vanskelig å finne robuste data om absolutt risikoreduksjon ved behandling.

Hvor effektiv er medikamentell blodtrykksbehandling over fem år?
Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 28. august 2023 | Sist oppdatert 05. september 2023

En oppsummering fra 2014 vurderer effekten av medikamentell blodtrykksbehandling over en femårsperiode. Dataene viser at de fleste antihypertensive medisiner reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Tiaziddiuretika og ACE-hemmere viser statistisk signifikant reduksjon i dødelighet og ulike kardiovaskulære utfall. Kalsiumkanalblokkere og betablokkere gir signifikant reduksjon i hjerneslag, men ikke i dødsfall eller hjerteinfarkt.

Absolutt risikoreduksjon over fem års behandling viser at legemidlene har en positiv effekt på å unngå hjerteinfarkt og hjerneslag hos pasienter med systolisk blodtrykk over 170:

  • 0,8 % unngår død
  • 1,5 % unngår hjerneslag
  • 1,0 % unngår hjerteinfarkt
  • 10 % fikk bivirkninger av legemidlene eller stoppet med dem.

97 % av pasientene som fikk behandling hadde ingen påvisbar gevinst i løpet av fem år. Men siden risikoen øker lineært med alder, antas det at effekten av legemidlene dobles ved ti års behandling.

Det er viktig å huske at individuelle faktorer kan påvirke medikamentenes effektivitet. Samtidig bør bivirkninger tas i betraktning for legemiddelvalg slik at man kan oppnå optimal behandling og forbedre livskvaliteten til pasientene.