Hvor ofte bør du gjøre risikovurdering av hjerte- og karsykdommer hos friske?

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte-og karsykdommer fra Helsedirektoratet anbefaler å bruke NORRISK 2 til å beregne 10 års risiko for kardiovaksulære hendelser. Men hvor ofte bør man sjekke dem som ikke trenger behandling? 

Hvor ofte bør du gjøre risikovurdering av hjerte- og karsykdommer hos friske?
NORRISK 2-kalkulatoren hjelper oss i å anslå 10 års risiko for hjerte- og karsykdom. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 01. juni 2018 | Sist oppdatert 01. juni 2018

NORRISK 2-kalkulatoren hjelper oss i å anslå 10 års risiko for hjerte- og kardød, og i å vurdere behovet for forebyggende behandling. Hvor ofte vi bør sjekke er individuelt avhengig av pasienten vi har foran oss. Men for dem som vi ikke behandler, kan vi godt vente en 8-10 års tid før neste risikoanalyse, foreslo en studie i British Medical Journal for en tid tilbake.

Pasientens preferanser vil være interessante, men studien gir faglig støtte til å la være å gjøre unyttige kontroller av blodtrykk og kolesterol. Færre kontroller betyr mer tid til annet viktig arbeid.

Referanse

Bell Katy J L, Hayen Andrew, Irwig Les, Takahashi Osamu, Ohde Sachiko, Glasziou Paul et al. When to remeasure cardiovascular risk in untreated people at low and intermediate risk: observational study BMJ 2013; 346 :f1895.