Kan lipoprotein(a) eller apolipoprotein B forbedre risikovurderingen av hjerte- og karsykdommer?

En systematisk gjennomgang belyser spørsmålet om måling av lipoprotein(a) eller apolipoprotein forbedrer prediksjonen av kardiovaskulær risiko av pasienter uten hjerte- og karsykdom.

Kan lipoprotein(a) eller apolipoprotein B forbedre risikovurderingen av hjerte- og karsykdommer?
Måling av proteiner forbedrer ikke prediksjonen av kardiovaskulær risiko i forhold til NORRISK 2. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 08. desember 2023 | Sist oppdatert 08. desember 2023

Ved den systematiske gjennomgangen av 24 prospektive studier ble risikostratifisering ikke forbedret i nevneverdig grad ved måling av lipoprotein (a) eller apolipoprotein B (1).

Måling av proteinene forbedrer ikke prediksjonen av kardiovaskulær risiko sammenlignet med bruk av NORRISK 2 (alder, kjønn, blodtrykk, totalt kolesterol/HDL, diabetes, røyking) (2). Vurder derfor risiko med NORRISK 2 og tilby forebyggende terapi etter behov.

Fastleger bør være tilbakeholdne med å måle lipoprotein(a) eller apolipoprotein B. Dette temaet ble nærmere belyst i en podkast fra Therapeutics Education Collaboration.

Hvor fant jeg podkasten?

På allmennmedisinsiden - i boksen merket med Faglig oppdatering - finner du denne og andre opplysende podkaster under fanen Effektiv medisinsk oppdatering.

Referanser

  1. PEER (2023). Less is More Unless it’s Sleep or Toilet Paper: Non-traditional lipoproteins for cardiovascular risk: clinical question. Tools for Practice, #343 | June 26, 2023.
  2. Helsedirektoratet (2023). NORRISK 2: Kalkulator for hjerterisiko.
  3. Therapeutics Education Collaboration [podkast} (2023). Episode 548: Do you really need to measure lipoprotein(a) or apolipoprotein B, Aug. 10, 2023.