Kort intervensjon hos fastlegen gir reduksjon i alkoholinntak

En systematisk oversikt i Cochrane Library undersøker om en kort intervensjon hos fastlegen kan gi nedsatt alkoholforbruk.

Kort intervensjon hos fastlegen gir reduksjon i alkoholinntak
Kort intervensjon hos fastlegen kan gi nedsatt alkoholforbruk. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 05. mars 2018 | Sist oppdatert 01. juni 2018

Oversikten fra Cochrane Library viser at en kort intervensjon hos fastlegen kan gi nedsatt alkoholforbruk ett år etter tiltaket. Effekten er imidlertid beskjeden - en halvliter øl eller 1/3 flaske vin mindre pr. uke.

Som ved alle metaanalyser vil det være variabilititet innenfor enkeltstudier som gir grunnlaget for det samlede effektestimatet. Selve intervensjonen vil også variere. Derfor kan det være interessant å se på referansene til enkeltstudier som ga bedre resultater enn gjennomsnittet. Dersom disse studiene har høy kvalitet kan de tjene som utgangspunkt for nye studier - også her hjemme.

Hvor fant jeg nyheten?

Helsebiblioteket gir helsepersonell gratis tilgang til databasen Cochrane Library.

Referanse

Kaner EFS, Beyer FR, Muirhead C, Campbell F, Pienaar ED, Bertholet N, Daeppen JB, Saunders JB, Burnand B. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD004148. DOI: 10.1002/14651858.CD004148.pub4.