Kun liten effekt av treningsterapi mot kroniske korsryggssmerter

Publiseringsdato 05.05.2022

I en systematisk oversikt fra Cochrane ble effekten av treningsterapi for å lindre smerte og bedre funksjonsevne ved kroniske korsryggssmerter vurdert. Trening ble vurdert opp mot ingen behandling, vanlig oppfølging, placebo og andre konservative behandlinger.

Oversiktsstudien konkluderte med at det var moderat evidens for noe mindre smerter, men ikke klinisk betydningsfull bedring av funksjon hos pasienter som drev trening av kjernemuskulatur, Pilatestrening, generell styrketrening og tøyninger sammenlignet med ingen behandling.

Ikke trening for alle?

En sterk rygg er utvilsomt bedre enn en svak rygg, men studieresultatene er viktige for å korrigere helsepersonells overoptimistiske tro på at trening er løsningen for alle med kroniske korsryggssmerter. Studien kan gjøre legene mer lydhøre når pasientene forteller om lite fremgang og noen ganger forverring under trening. Slik kan vi hindre at vi påfører pasientene våre ytterligere tapsopplevelser fordi de får en følelse av å skuffe terapeutene når de ikke klarer å følge et treningsprogram.

Hvor fant jeg nyheten?

Nyhetstjenesten PEARLS gir deg uttrekk fra Cochranerapporter/metaanalyser som er spesielt relevante for primærhelsetjenesten.

Referanse

1.Cochrane Systematic Review Hayden JA, Ellis J, Ogilvie R, Malmivaara A, van Tulder MW. Exercise therapy for chronic low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 9. Art. No.: CD009790. DOI: 10.1002/14651858.CD009790.pub2. This review contains 249 trials with a total of 24,486 participants.