Kveldsdosering av blodtrykkssenkende midler halverer hjerte-kar risiko

En studie som er publisert i European Heart Journal sammenligner morgendosering med kveldsdosering av blodtrykksmidler. Kveldsdosering gir bedre blodtrykkskontroll og reduserer signifikant risiko for hjerte- og karsykdommer og død.

Kveldsdosering av blodtrykkssenkende midler halverer hjerte-kar risiko
Studie viser at kveldsdosering gir bedre blodtrykkskontroll. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 03. mars 2020 | Sist oppdatert 03. mars 2020

I studien i European Heart Journal ble nesten 20 000 spanske pasienter delt i to grupper. Snittalderen var 60 år, og alle tok hele dosen med blodtrykksmiddel, enten om morgenen eller om kvelden, i litt over 6 år. Blodtrykksmidlene inkluderte alfablokkere, ACE-hemmere, kalsiumblokkere, betablokkere og diuretika. I snitt tok pasienten 1,8 typer medisiner, og bivirkningsprofilen var omtrent den samme på de to gruppene.

Hazard ratio for hjerte- og karsykdommer favoriserte kveldsgruppen med 0,55 (95% KI 0,5-0,61). Om dette brytes ned til spesifikke harde endepunkter viser studien hazard ratio på hjerte-kardød med 0,44 (0,34-0,56), hjerteinfarkt 0,66 (0,52-0,84), hjertesvikt 0,58 (0,49-0,7) og slag 0,51 (0,41-0,63).

Blandet resultat i andre studier

En halvering av risiko er imponerende for ett enkelt tiltak. Imidlertid har tidligere studier gitt et blandet resultat, se «Bedtime versus morning dosing» fra oppslagsverket UpToDate.

Flere studier er underveis fra forskjellige aktører. Dersom disse understøtter den spanske studien fra European Heart Journal, vil det sannsynligvis være grunn til å endre hypertensjonsretningslinjene.

Se også kommentarer rundt problemstillingen i tidsskriftet BMJ og på forskning.no.

Referanser

Ramón C Hermida, Juan J Crespo, Manuel Domínguez-Sardiña, Alfonso Otero, Ana Moyá, María T Ríos, Elvira Sineiro, María C Castiñeira, Pedro A Callejas, Lorenzo Pousa, José L Salgado, Carmen Durán, Juan J Sánchez, José R Fernández, Artemio Mojón, Diana E Ayala, Hygia Project Investigators. Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial, European Heart Journal, 2019 Oct 22.

Mann Johannes FE. Choice of drug therapy in peimary (essential) hypertension. I: UpToDate, Oct 2019.