Løsningen på diagnostiske mysterier?

Leger kan få hjelp av dataverktøy til å stille riktig diagnose. «Isabel Symptom Checker» er ett av disse verktøyene.
Løsningen på diagnostiske mysterier?
Symptomsjekkere på nett kan fungere som et hjelpemiddel til å stille diagnose. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 06. februar 2019 | Sist oppdatert 06. februar 2019

I International Classifications of Disorders 10 (ICD 10) finnes nesten 70 000 diagnosekoder (1). Det er mye å holde styr på. Av og til står legen overfor diagnostiske mysterier: Hva feiler det denne pasienten?

Symptomsjekker

Ett mulig verktøy er Isabel Symptom Checker. Det inneholder en database med 6000 sykdommer. Legen kan plotte inn symptomer og laboratoriefunn, og får tilbake en liste på 10 mulige spesifikke diagnoser. Diagnosene er lenket til internettressurser som gir omtaler av tilstanden.

I en test i Pharmacy Times fikk Isabel en treffprosent på 69 % (2), så man må fortsatt tolke forslagene med kløkt og omhu.

Slike digitale verktøy kan gi forvirring hos ukyndige, og en lege vil normalt ha bedre presisjon ved diagnosesetting (3). Men dersom du som lege står fast, kan dette være et interessant hjelpemiddel.

Referanser

  1. International Classification of Diseases, (ICD-10-CM/PCS) Transition - Background. Hentet fra: Centers for Disease Control and prevention 06.02.19.
  2. Allison Gilchrist. Top 10 Symptom Checkers Online. Pharmacy Times. 18. juli 2015.
  3. Semigran HL, Levine DM, Nundy S, Mehrotra A. Comparison of Physician and Computer Diagnostic Accuracy. JAMA Intern Med. 2016;176(12):1860–186.