Medisinsk feilbehandling - den tredje vanligste dødsårsak i USA

Medisinsk feilbehandling er den tredje vanligste dødsårsak i USA, slår British Medical Journal fast.

Alexander Wahl
Publisert 16. mars 2017 | Sist oppdatert 07. august 2019

Tidsskriftet British Medical Journal har publisert en artikkel hvor forfatterne estimerer hvor mange dødsfall som skyldes feilbehandling i USA.

Etter hjertekarsykdommer og kreft anslås det at medisinsk feilbehandling er den tredje vanligste årsaken til død.

Underrapportering

Dødsårsaken «medisinsk feilbehandling» blir imidlertid ikke registrert på dødsattester. Dødsårsaksregisteret er en viktig premissleverandør for satsningsområder i helsepolitikken, og fravær av statistiske data fører til underfinansiering av forskning og tiltak mot medisinske feil.

Medisinske feil er gjerne forbundet med skam og frykt for formelle og uformelle reaksjoner. Dette bidrar til underrapportering.

Hvordan står det til med den norske virkeligheten?

Kilde

Makary Martin A, Daniel Michael. Medical error: the third leading cause of death in the US. BMJ 2016; 353 :i2139.