Nesespray frarådes til barn under 12 år

Legemidler mot forkjølelse finnes i mange varianter, men virker de? Dette har tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) sett nøyere på.

Alexander Wahl
Publisert 07. desember 2018 | Sist oppdatert 07. august 2019

En rask oversikt over forskningen på hvilke behandlinger som er effektive mot forkjølelse både for voksne og barn er å finne i British Medical Journal.

Nesespray til barn

I vår hjemlige Felleskatalogen er behandling med slimhinneavsvellende nesespray godkjent for barn fra 2 år og oppover.

Dette står i kontrast til BMJs artikkel som påpeker at forskning på behandlingens effekt hos barn er mangefull og at sikkerhetsprofilen er uklar. Derfor blir vanlig reseptfri nesespray frarådet brukt hos barn under 6 år, og bør brukes med forsiktighet hos barn mellom 6 og 12 år.

Det er et tankekors at preparatomtaler (SPC)/Felleskatologtekster i for liten grad endres selv om medisinske autoriteter påpeker mangler i forskningsgrunnlaget.

Referanse

van Driel Mieke L, Scheire Sophie, Deckx Laura, Gevaert Philippe, De Sutter An. What treatments are effective for common cold in adults and children? BMJ 2018; 363 :k3786.

Hvor fant jeg nyheten?

BMJ Best Practice leverer en nyhetstjeneste som heter BMJ Best Practice Important updates. Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til oppslagsverket BMJ Best Practice til alle i Norge.