Nye forsiktighetsregler for eldre pasienter

Beers-kriteriene er de mest siterte kriteriene som brukes for å unngå feil legemiddelbruk hos eldre. De ble utviklet av en ekspertgruppe i USA i 1991, og er oppdatert i 2023.

Nye forsiktighetsregler for eldre pasienter
Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 21. september 2023 | Sist oppdatert 22. september 2023

Den siste oppdateringen fra 2023 anbefaler:

  • Unngå bruk av rivaroksaban for langvarig behandling av nonvalvulær atrieflimmer eller venøs tromboembolisme (VTE), på grunn av høyere risiko for blødninger hos eldre sammenlignet med andre direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK).
  • Unngå warfarin som initialbehandling for VTE eller nonvalvulær atrieflimmer, med mindre alternativer (for eksempel DOAK) er kontraindisert.
  • Unngå sulfonylurea som førstelinje- eller andrelinjemonoterapi eller tilleggsbehandling på grunn av høyere risiko for kardiovaskulære hendelser, dødelighet av alle årsaker og hypoglykemi sammenlignet med alternative valg. Hvis et sulfonylurea må brukes, foretrekkes en kortvirkende agens.
  • Unngå oppstart av oral eller transdermal østrogen hos eldre kvinner. Vaginal østrogen er fortsatt god behandling for symptomatisk vaginal atrofi eller forebygging av urinveisinfeksjon. Nedtrapping bør vurderes for eldre kvinner som allerede bruker ikke-vaginal østrogenbehandling.
  • Unngå oppstart av acetylsalisylsyre for primærforebygging av kardiovaskulær sykdom. Vurder nedtrapping av acetylsalisylsyre hos eldre pasienter som allerede bruker det for primærforebygging.

Hvor fant jeg nyheten?

I UpToDate finnes fanen What’s New - Family Medicine. En kikk innom denne tjenesten to-tre ganger i året holder deg rimelig oppdatert.