Revidert syn på Kunnskapspyramiden

En artikkel i tidsskriftet Evidence-Based Medicine diskuterer nivåene i Kunnskapspyramiden.

Revidert syn på Kunnskapspyramiden
Helsebiblioteket gir deg gratis tilgang til tidsskriftet BMJ.
Alexander Wahl
Publisert 07. oktober 2016 | Sist oppdatert 07. oktober 2016

Kunnskapspyramiden, eller S-pyramiden, er en modell som hjelper deg med å bestemme hvilke kilder du skal velge når du søker i forskningsbasert kunnskap.

«The EBHC Pyramid 5.0»

Hovedpoenget med pyramiden er å tilstrebe et bevisst forhold til valg av kilder, og at helsepersonell bør starte med å søke i kildene som finnes øverst i pyramiden, hvor kunnskapen er mest mulig oppsummert.

Sammensetningen av pyramiden er omdiskutert. Brian Haynes og Brian Alper diskuterer i en artikkel de forskjellige nivåene i pyramiden samt samspillet nivåene i mellom, og presenter «the EBHC Pyramid 5.0».

Referanse

Alper Brian S, Haynes Brian. EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and guidance. Evid Based Med ebmed-2016-110447, Published Online First: 20 June 2016, doi:10.1136/ebmed-2016-110447.