Rutinemessig telling av spark fra fosteret gir ingen gevinst før etter uke 36-37

Noen nettsteder oppfordrer gravide til å telle spark fra fosteret for å overvåke barnets helsetilstand. En ny studie viser at en slik form for overvåking gjør mer skade enn gagn før uke 36-37.

Rutinemessig telling av spark fra fosteret gir ingen gevinst før etter uke 36-37
Når bør helsepersonell anbefale rutinemessig sparketelling? Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 15. oktober 2019 | Sist oppdatert 15. oktober 2019

Sparketellingsmetoden hos gravide er et omstridt tema, og her varierer anbefalingene.

Skaper bekymring

I en skotsk studie, Focussing Interventions Reduce Fetal Motality (AFFIRM), ble 400 000 gravide klyngerandomisert til én gruppe som skulle monitorere spark og bevegelser, og til en annen gruppe som kun fikk ordinære svangerskapskontroller.

Overvåking av spark resulterte i mer bekymring og flere kontakter med helsevesenet. Barsellegene ble også bekymret.

I intervensjonsgruppen ble flere fødsler satt i gang av leger; 500 barn mellom 32 og 34 uker og 5000 barn mellom 34 og 37 uker.

Ingen reduksjon i perinatal død

Til tross for helsevesenets innsats kunne man ikke finne en statistisk signifikant reduksjon av perinatal død. Legeigangsatt fødsel økte behovet for opphold på fødeakutten i mer enn to døgn.

Studien er vurdert i BMJ Evidence-Based Medicine, og forfatteren konkluderer med at helsepersonell ikke bør anbefale rutinemessig sparketelling før etter uke 36-37. Men dersom mor oppdager unormal lav fosteraktivitet selv, bør henvisning til CTG med overvåking av aktivitet og hjertefrekvens vurderes.

Kilde

Walker K, Khan K, Thornton J. Fetal movement awareness raising: more harm than good! BMJ Evidence-Based Medicine Published Online First: 04 September 2019.