Screening for prostatakreft med prostatapalpasjon hos fastlegen frarådes

En metaanalyse i tidsskriftet Annals of Family Medicine tar for seg hensiktsmessigheten av screening av prostatakreft hos fastlegen.

Alexander Wahl
Publisert 10. april 2018 | Sist oppdatert 07. august 2019

Mange leger screener pasientene sine med PSA og prostatapalpasjon når pasienten ber om en helsesjekk.

Manglende evidens

Det er velkjent at PSA-screening hos symptomfrie menn frarådes pga. manglende helsegevinst. Nå viser en ny metaanalyse i Annals of Family Medicine at sensitiviteten ved prostatapalpasjon er anslått til 0,51, spesifisiteten er anslått til 0,59 og prediktiv verdi for å finne prostatakreft i primærhelsetjenesten er anslått til kun 0,41 hos symptomfrie menn.

Forfatterne konkluderer med at det er manglende evidens for at dette er en hensiktsmessig undersøkelse.

Referanse

Leen Naji, Harkanwal Randhawa, Zahra Sohani, Brittany Dennis, Deanna Lautenbach, Owen Kavanagh, Monica Bawor, Laura Banfield, Jason Profetto. Digital Rectal Examination for Prostate Cancer Screening in Primary Care: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Fam Med March/April 2018 16:149-154.