Statiner reduserer trolig dødelighet hos eldre

En studie fra BMJs Family Medicine and Communty Health viser at statinforskrivning er assosiert med lavere dødelighet fra 65 år, og med økende effekt med økende alder.
Statiner reduserer trolig dødelighet hos eldre
Statinforskrivning er assosiert med lavere dødelighet hos eldre. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 05. oktober 2021 | Sist oppdatert 05. oktober 2021

Studien gjennomgikk journaler i England og Wales fra 1990-2017 og så på risikojustert dødelighet for 65-, 70-, 75-, 80- og 85-åringer. Forskerne så en relativ økende forskjell mellom de som fikk statiner og de som ikke fikk.

Hazard ratio bedret seg fra 0,76 i den yngste gruppen til 0,54 hos den eldste gruppen. I behandlingsgruppen slo man sammen resultatene for primær- og sekundærforebyggende behandling. Dette kan for det første ha betydning for oppstart av statiner hos de yngre gamle. Dessuten betyr det at legene skal tenke seg om to ganger før de seponerer statiner hos de gamle.

Dersom de eldre pasientene har livslyst og ikke har bivirkninger, er det rimelig å fortsette med forebyggende behandling.

Kilde

Gitsels LA, Bakbergenuly I, Steel N, et al. Do statins reduce mortality in older people? Findings from a longitudinal study using primary care records. Family Medicine and Community Health 2021;9:e000780. doi: 10.1136/fmch-2020-000780.