Telefon eller konsultasjon for triste beskjeder?

En metaanalyse i Journal of General Internal Medicine fant ingen forskjell når det gjaldt psykologisk belastning hos pasientene, når de sammenliknet dårlige nyheter formidlet per telefon eller med pasienten til stede.

Telefon eller konsultasjon for triste beskjeder?
Det er både fordeler og ulemper med å kalle pasienten inn til kontoret for samtale om alvorlige nyheter. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 05. juli 2024 | Sist oppdatert 05. juli 2024

Vanlig praksis innebærer å kalle inn pasienten til samtale om alvorlige nyheter. Det har fordeler som at vi kan tolke kroppsspråk og trøste - av og til med berøring om det passer. 

Imidlertid er det noen ulemper også. Pasienten må kalles inn, vente på time, sette av tid og finne parkeringsplass. Noen er redde for å gråte offentlig eller redde for å kjøre bil hjem i sjokktilstand etter konsultasjonen. Det finnes derfor pasienter som foretrekker å få informasjon per telefon.

Legen kan planlegge informasjon om prøvesvar med pasienten på forhånd: Hva foretrekker de? Men noen ganger kan vi få et overraskende trist svar uten at dette er forventet. Da bør pasienten kalles inn til time samme dag, slik at pasienten slipper å grue seg gjennom natten, eller legen kan ringe pasienten.

Metaanalysen støtter ikke nødvendigvis opp om at vi rutinemessig bør gi triste beskjeder per telefon, men åpner for at telefon eller videokommunikasjon kan fungere bra. Det viktigste er å kommunisere godt, åpne for spørsmål, oppsummere og komme med en terapeutisk plan. Av og til kan til kan vi også tilføye god informasjon om en optimistisk prognose. Dette er særlig viktig ved mange kreftformer hvor vi har gode behandlingsmuligheter.

Referanse

Mueller, J., Beck, K., Loretz, N. et al. The Disclosure of Bad News Over the Phone vs. in Person and its Association with Psychological Distress: a Systematic Review and Meta-Analysis. J GEN INTERN MED 38, 3589–3603 (2023). https://doi.org/10.1007/s11606-023-08323-z.