Trening og undervisning hjelper mot trokanter major smertesyndrom

Vanlige behandlinger mot trokanter smertesyndrom har vært avlasting, NSAIDS og/eller kortisoninjeksjon. En ny australsk studie viser bedre effekt av trening kombinert med undervisning.

Trening og undervisning hjelper mot trokanter major smertesyndrom
Trening og undervisning hjelper mot smertesyndrom. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 28. mars 2023 | Sist oppdatert 28. mars 2023

Trokanter major smertesyndrom har flere navn: trokantertendinitt, trokantertendinopati og gluteal tendinopati. I en studie publisert i Journal of Physiotherapy (1) sammenliknet man

  • aktiv trening og undervisning med tilbud om 14 timer hos fysioterapeut
  • ultralydveiledet kortisoninjeksjon
  • enkeltkonsultasjon hos fysioterapeut og avvente naturlig forløp

Studien gikk over ett år og 82 % var kvinner. Studien var liten med 204 pasienter, men resultatet var oppløftende med tanke på helseøkonomisk evaluering (QALYs) da behandlingen besto av 14 fysioterapikonsultasjoner, hjemmeøvelser og god pasientinformasjon.

Øvelsene styrker lateral lårmuskulatur - mon tro om et dansekurs med samba kunne gjøre samme nytten?

Referanse

Wilson R, Abbott JH, Mellor R, et al. Education plus exercise for persistent gluteal tendinopathy improves quality of life and is cost-effective compared with corticosteroid injection and wait and see: economic evaluation of a randomised trial. J Physiother. 2023 Jan;69(1):35-41. doi: 10.1016/j.jphys.2022.11.007. Epub 2022 Dec 14.