Vaginal test er bedre enn urinprøve ved seksuelt overførbare sykdommer

I aprilutgaven av tidsskriftet Annals of Familiy Physicians vurderes sensitiviteten på vaginalprøver versus urinprøver for påvisning av klamydia, gonoré og trikomonasinfeksjon.

Vaginal test er bedre enn urinprøve ved seksuelt overførbare sykdommer
En undersøkelse i Annals of Family Physicians har vurdert hva som gir best resultat av urinprøver og vaginalprøver ved seksuelt overførbare sykdommer. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 31. mai 2023 | Sist oppdatert 18. august 2023

Artikkelen peker på en metaanalyse som inkluderer 28 studier hvor urinprøver ga dårligere sensitivitet enn vaginalprøver, henholdsvis 7,2 %, 5,8 % og 4,9 % lavere sensitivitet for klamydia, gonoré og trikomonas.

Selv om disse tallene ikke virker så høye, vil det på befolkningsnivå være ganske mange som vil få et falskt negativt svar med urintesting. Dette vil bidra til videre smitte og økt komplikasjonsfare for pasienten som ikke får adekvat behandling. Dersom pasienten kvier seg for gynekologisk undersøkelse kan hun selv få med en prøvepensel og utføre vaginaltest på toalettet.

Hvor fant jeg nyheten?

Helsebiblioteket formidler nyheter fra Annals of Family Medicine på allmennmedisinsiden under i boksen som kalles Faglig oppdatering - Effektiv medisinsk oppdatering - Generelle tidsskrifter.

Referanse

Sarah M. Wood, Alexander G. Fiks. Growing Evidence Supports an Implementation Shift Toward Vaginal Sampling for Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, and Trichomonas vaginalis Screening.The Annals of Family Medicine Mar 2023, 21 (2) 100-102.