Virker kortisoninjeksjoner mot isjias?

En systematisk oversikt fra Cochrane Library viser at epidural kortisoninjeksjon i liten grad hjelper mot isjias.

Virker kortisoninjeksjoner mot isjias?
En systematisk oversikt fra Cochrane Library tar for seg om kortisoninjeksjoner hjelper mot isjias. Foto: Colourbox
Alexander Wahl
Publisert 19. november 2020 | Sist oppdatert 19. november 2020

Fastleger henviser de fleste av sine pasienter til offentlige sykehus. Imidlertid finnes det en rekke private spesialistforetak som gir behandling som ikke tilbys i det offentlige. Hvordan skal fastleger forholde seg til disse tilbudene? Én måte å gjøre dette på, er å undersøke om behandlingen har blitt vurdert i en systematisk oversikt i Cochrane Library. Som eksempel har jeg valgt kortisoninjeksjoner hos isjiaspasienter.

9. april i år ble en ny oppdatering av en systematisk oversikt publisert om epidurale kortisoninjeksjoner ved isjias.

Smertene ble i snitt redusert med mindre enn ti poeng på en 100 poengsskala. Det er ikke veldig mye, og i tillegg finnes det lite informasjon om langtidseffekter.

Cochrane Library vurderer også kvaliteten på studiene. Det er deprimerende å konstatere at metodiske svakheter stadig svekker studienes pålitelighet. Også i denne oversikten ble kvaliteten på studiene rangert fra veldig lav til moderat. Håpet må være at nye og bedre studier gir sikrere svar i fremtiden.

Hvor fant jeg studien?

Helsebiblioteket leverer gratis tilgang til Cochrane Library.

Referanse

Oliveira  CB, Maher  CG, Ferreira  ML, Hancock  MJ, Oliveira  VC, McLachlan  AJ, Koes  BW, Ferreira  PH, Cohen  SP, Pinto  RZ. Epidural corticosteroid injections for lumbosacral radicular pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 4. Art. No.: CD013577. DOI: 10.1002/14651858.CD013577.