Vitamin D-tilskudd alene forbygger ikke brudd

En rapport fra Cochrane Collaboration viser at vitamin D-tilskudd neppe forebygger hoftebrudd.

Alexander Wahl
Publisert 16. september 2015 | Sist oppdatert 07. august 2019

Rapporten «Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures in post-menopausal women and older men» viser at vitamin D-tilskudd alene neppe forebygger hoftebrudd (11 studier, 27693 deltagere, risk ratio(RR) 1.12, 95 % konfidensintervall (KI) 0,98-1,29) eller andre brudd (15 studier, 28271 deltagere, RR 1,03, 95 % KI 0,96-1,11).

Vitamin D-tilskudd sammen med kalsiumtilskudd gir en liten reduksjon av hoftefrakturinsidensen. I gjennomsnitt ett hoftebrudd mindre per 1000 eldre som tar tilskudd per år er ikke mye, og pasienten bør kunne involveres i beslutningen om behandling skal igansettes eller ikke.

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til Cochrane Library.

Referanse:

Avenell A, Mak JCS, O'Connell D. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures in post-menopausal women and older men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD000227. DOI: 10.1002/14651858.CD000227.pub4.