Nye regler for menn som har sex med menn og som ønsker å gi blod

Publiseringsdato 21.07.2023
Nye regler for menn som har sex med menn og som ønsker å gi blod
Menn som har sex med menn i langvarige, monogame parforhold kan nå bli blodgivere på lik linje med heterofile menn. Foto: Colourbox

Menn som har sex med menn (MSM) har inntil nylig vært utelukket som blodgivere i Norge. Etter en ny vurdering av smittevernet for mottakere av giverblod har Folkehelseinstituttet foreslått at noen MSM kan gi blod.

Forutsetningen under de nye karantenereglene er at vedkommende må leve i et stabilt og monogamt parforhold. Heller ikke heteroseksuelle menn eller kvinner som har hatt sex med en ny partner det siste halvåret, har kunnet gi blod. Nå gjelder den samme karantenen - seks måneder uten seksuell kontakt med en ny person - også for MSM. Disse har tidligere vært utelukket fra blodgivning selv om de har levd i sølibat det siste halvåret.

Alle som ønsker å gi blod, må i tillegg være fri for seksuelt overførbare sykdommer. Med de nye reglene er MSM og heteroseksuelle personer likestilte. Ifølge Helsedirektoratet skal endringene være innført i hele landet innen 2024.

Les mer om karantene og de nye reglene for blodgiving på Helsedirektoratet.no.
På Helsebibliotekets sider finner du gjeldene lover og regler, pasientinformasjon og mye annet om blodgiving og blodbårne sykdommer. HelseNorge har en egen side med informasjon for deg som ønsker å bli blodgiver.