Tilgang til Helsebiblioteket for institusjoner

Alle institusjoner i norsk helsevesen og innen høyere utdanning kan få tilgang til innhold på Helsebiblioteket. Les denne artikkelen for en oversikt over hvilke ressurser som er inkludert.

Publisert 28. september 2022 | Sist oppdatert 29. september 2022

For å få tilgang til Helsebibliotekets innhold sender man en epost til redaksjonen@helsebiblioteket.no. Eposten må inneholde:

  • Institusjonens fulle navn og adresse
  • Institusjonens IP-adresser (kun IPv4 støttes)
  • Navn, epost og telefon til en kontaktperson som kan motta henvendelser dersom det oppstår problemer.

Om IP-adresser

IP-adressene  være faste og unik(e) og kun gi tilgang for institusjonens brukere i Norge. Vi vil i en del tilfeller be om dokumentasjon fra Internett-leverandør om at adressene er korrekte og oppfyller betingelsene for registrering.