UpToDate - Hvordan få tilgang

UpToDate er tilgjengelig gratis for alt helsepersonell og studenter innen helserelaterte fag i Norge. Tilgangen gjelder også bruk av UpToDate's app.

Publisert 17. februar 2020 | Sist oppdatert 02. januar 2024

Saken ble sist oppdatert 02.01.2024

Betingelser for tilgang

Tilgang er mulig via arbeidsgiver, studiested. Det er ikke lenger mulig å få tilgang via innlogging på Helsebiblioteket. Test tilgangen på jobb eller studiested før du leser videre. Dersom tilgangen fungerer kan du lese videre om personlig innlogging.

Dersom tilgangen hos arbeidsgiver eller studiested IKKE virker kan du lese avsnittet om registrering av institusjonstilgang under.

Personlig innlogging kortversjon

Dette må du gjøre på kontoret eller studiested (forutsatt at arbeidsgiver er registrert hos Helsebiblioteket):

  1. Gå til www.uptodate.com/login-register
  2. Opprett brukernavn og passord (enkelt, som du husker)
  3. Nå kan du bruke Uptodate på andre enheter (hjemmePC, mobil og nettbrett)

Hjemme:

  1. På mobilen eller nettbrettet: Last ned appen.
  2. På mobilen eller nettbrettet: Logg inn i appen med brukernavnet og passordet som du opprettet på kontoret. Tilgangen vil nå fungere hvor som helst uten for arbeidsplass eller studiested.
  3. Denne tilgangen vil fungere i inntil 90 dager om gangen. Oppfrisking av brukeren skjer ved å logge seg på igjen fra arbeidsgiver eller studiested.

Forklaring

Dette betyr at norske brukere kan lage en personlig brukerkonto på UpToDate, og dette må gjøres på en PC som er kjent for Helsebiblioteket fra før. I praksis betyr dette at du må opprette brukernavn og passord på arbeidsplassen eller studiested  når du registrerer deg første gang. Førstegangsregistrering vil ikke fungere hjemmefra.

Det vil IKKE være nok å være registrert med brukernavn og passord på Helsebiblioteket.no. Du må lage en egen brukerprofil på www.uptodate.com.

Når du er registrert som aktiv bruker, kan du logge deg inn fra andre enheter og bruke UpToDates nettside eller laste ned en liten app som gir direkte online tilgang med mobil. Denne funksjonen går ut etter 90 dager dersom du ikke bruker UpToDate på den PCen du opprettet brukerkontoen på (arbeidsplassen) eller en PC som har samme IP-adresse som denne. Appen gir deg lettere tilgang til UpToDate online, så du slipper å laste ned alt innholdet.

Mobil-app

Dersom du har en Iphone eller Ipad: Gå til App Store og søk opp UpToDate. Last ned appen. Åpne appen og logg inn med brukernavn og passord. Appen vil huske dette. 

Dersom du har en Android-telefon eller Android-nettbrett: Gå til Google Play og søk opp UpToDate. Last ned appen. Åpne appen og logg inn med brukernavn og passord. Appen vil huske dette. 

Registrering av institusjonstilgang

Ønsker du å sjekke om din arbeidsgiver er registrert hos Helsebiblioteket, er det enklest å åpne www.helsebiblioteket.no. Dersom institusjonen er registrert, vil det vises øverst til høyre på siden "Logget inn fra..."
Dersom du opplever at tilgangen til UpToDate ikke fungerer, kan du ta kontakt med arbeidsgiveren din og be om at de registrerer seg hos Helsebiblioteket.

Institusjoner som ønsker tilgang til Helsebibliotekets ressurser, kan få det ved å sende en epost til: redaksjonen@helsebiblioteket.no. Eposten må inneholde:

  • Fullt navn og adresse til institusjon eller firma
  • Institusjonens faste eksterne IP-adresse(r). For å unngå lang ventetid mens UTD sjekker validiteten for IP-adressen(e) kan man legge ved en erklæring fra nettleverandør som bekrefter at IP-adressen er fast knyttet til institusjonen.
  • Kontaktinformasjon til en person som kan svare på henvendelser fra Helsebiblioteket eller UTD om nødvendig.

Alle offentlige institusjoner innen primær- og spesialisthelsetjenesten, offentlig helseforvaltning og offentlige institusjoner som leverer helseutdanning får tilgang. Private firmaer, stiftelser og lignende kan også i mange tilfeller få tilgang.

Tilgangen er gratis.

Fastlegekontorer og andre som får sin Internett-tilgang levert av NHN trenger ikke å sende inn noe til Helsebiblioteket. De får tilgang automatisk. De må fremdeles registrere en personlig bruker i UTD for å bruke det utenfor kontoret.